nieuws

Commissie bekijkt samenwerking

Horeca

Kwalitaria Nederland wil uit haar midden een brede commissie formeren die de invulling van de beoogde samenwerking met grossier VEN gaat uitwerken. De benoeming en taakstelling van de commissie staan op de agenda van een landelijke ledenbijeenkomst.

Volgens Kwalitaria-voorzitter Ger Quaden bestaat de commissie uit een tiental leden van de keten. ‘Zij zullen per regio bij hun achterban te rade gaan. Aldus moet een door alle leden gedragen plan van aanpak komen voor de samenwerking met VEN. We gaan daarin uit van de gedachten die de afgelopen maanden ter tafel lagen. Daarvoor bleek tot dusver echter onvoldoende draagvlak onder onze leden. Er was sprake van een te ruwe schets.’ Quaden streeft er naar dat de commissie nog voor het eind van het jaar met een zo breed mogelijk gedragen voorstel komt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels