nieuws

Scholingscampagne voor cafetariahouders

Horeca

Futureproof – Je toekomst in de horeca heb je in eigen hand’. Onder die noemer is een scholingscampagne voor de horeca in opdracht van de sociale partners van start gegaan.

Doelstelling is horecaondernemers en –werknemers te stimuleren om hun vakbekwaamheid continu op peil te brengen en te houden. Directeur Ben Rijgersberg van SVH presenteerde de nieuwe campagne op 3 november tijdens een persconferentie over de komende Horecava.

In 2002 moeten 25 procent van de ondernemers en 40 procent van de werknemers jaarlijks actief zijn op het terrein van scholing, zo luidt de doelstelling van de campagne. Deze omvat diverse elementen. Zo is er een internetsite (www.horecaopleidingen.nl) met het scholingsaanbod op horecagebied. Ook opent SVH op 1 januari een telefonische helpdesk in de vorm van een 0900-nummer. Hierop kunnen horecaondernemers en –medewerkers terecht met vragen op opleidingsgebied. Verder biedt SVH tijdens de komende Horecava ondernemers en werknemers allerhande scholingsinformatie.

Horeca-cao
Volgens Rijgersberg komt de Futureproof-campagne bovenop de diverse branche-initiatieven die er primair op gericht zijn mensen aan te trekken. Tevens kan de campagne niet los worden gezien van maatregelen die sociale partners in de nieuwe horeca-cao hebben genomen om de scholingsgraad te bevorderen. Werknemers die een persoonlijk scholingsadvies willen, hebben voortaan eens in de drie jaar recht op een vergoeding van hun werkgever tot een maximum van 500 gulden. Nieuw is bovendien de vergoeding van scholingskosten door de werkgever van 1250 gulden per jaar. De opleiding moet dan wel voorbereiden op het diploma, certificaat of bewijs van deelname aan de branche. Verder wordt het voor werknemers financieel interessant om het eerste vakdiploma te behalen: ze gaan er ongeveer 14 procent in salaris op vooruit wanneer ze na diplomering vanuit het wettelijk minimumloon in de cao-schaal komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels