nieuws

Erkenning

Horeca

Het Nederlands Horeca Gilde beschouwt de uitspraken van KHN-voorzitter-Geenemans over een niet meer werkbare CAO als een erkenning van de CAO van het NHG.

Ook KHN vindt nu dat de algemene Horeca-CAO te weinig flexibel is en te weinig afgestemd op de verschillen in onze bedrijfstak. Bovendien hebben ondernemers en werknemers de afgelopen jaren miljarden guldens betaald aan sociale fondsen. Dankzij de kritische houding van het NHG zijn de premies afgenomen.
Het NHG onderschrijft het standpunt van Hans Steenbergen, dat de algemene Horeca-CAO een document is waar alleen specialisten wijs uit worden. Het NHG is het met hem eens dat er een noodzaak is om de 280.000 werknemers in de horeca te beschermen.
De praktijk wijst echter uit dat de Horeca-CAO vaak helemaal niet beschermt, omdat zij in veel gevallen niet nageleefd wordt. De Horeca-CAO heeft te veel willen regelen en is daardoor onwerkbaar geworden. Dat heeft ertoe geleid dat bedrijven besluiten zelf hun regels te maken. Leden van het Nederlands Horeca Gilde passen al enkele jaren de NHG-CAO toe, een basis-CAO met ruimte voor arbeidsvoorwaarden die door werkgevers en werknemers geregeld kunnen worden.
Veel personeelsproblemen draaien niet om geld, maar om mentaliteit. De basis voor een goed personeelsbeleid is wederzijds respect, dat zich uit in het nakomen van afspraken, een duidelijke taakverdeling, zorgvuldig omgaan met leerlingen, waardering uitspreken, loopbaanbegeleiding enz. En dat zowel in goede als slechte tijden.
Wij als ondernemers, de brancheorganisaties, de horecapromotie-instellingen, de opleidingsinstituten en de medewerkers moeten samen zorgen voor een branche waarin het werken aantrekkelijk is. Bovendien moeten we samen werken aan een gezonde winst in de bedrijven, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Reageer op dit artikel