nieuws

Gilde verliest rechtszaak tegen ex-secretaris

Horeca

De rechtbank in Alkmaar heeft de vordering van het Nederlandse Horeca Gilde (NHG) op ex-secretaris Hans de Breij afgewezen. Het Gilde meende van De Breij, die van 1994 tot 1997 secretaris van de ondernemersvereniging was, nog ruim 31.000 gulden tegoed te hebben.

De vereniging die De Breij eind 1997 wegens vermeende verduistering, valsheid in geschrifte en wanprestatie royeerde, blijkt volgens de uitspraak van de rechter zélf nog bij hem in de schuld te staan. Het gaat om een bedrag van ruim 13.500 gulden, bestaande uit vergoedingen die De Breij, ondanks afspraken daarover, nooit heeft ontvangen.

De rechtbank liet door een onafhankelijke accountant uitgebreid de handel en wandel van De Breij onderzoeken. De conclusie is dat de administratie in de bewuste periode weliswaar een rommeltje was, maar dat dat de vereniging moet worden aangerekend en niet De Breij die secretaris was en géén penningmeester. Het NHG heeft op het deskundigenrapport niet gereageerd en wil geen commentaar op de uitspraak geven. De Breij overweegt een gerechtelijke procedure om alsnog zijn achterstallige vergoedingen te ontvangen. Verder wil hij het NHG en oud-voorzitter Wim Siemonsma van het Gilde aanklagen wegens smaad.

Reageer op dit artikel