nieuws

Helpdesk brandveiligheid voor horeca

Horeca

Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) in Arnhem heeft maandag een helpdesk geopend voor vragen over brandveiligheid in de horeca.

De helpdesk is bedoeld voor gemeenten, brandweerkorpsen en horecaondernemers. De vraagbaak is een initiatief van het NIBRA, het College van Commandanten Regionale Brandweren (CCRB) en de Nederlandse Vereniging van Brandweerkorpsen (NVBK). Deze organisaties hebben na de dramatische brand in Volendam zoveel vragen over horeca en brandveiligheid te verwerken gekregen, dat het beter leek een centraal meldpunt in te stellen.Bij de helpdesk kunnen organisaties terecht met alle vragen over vergunningvoorwaarden en brandveiligheidseisen. Daarnaast geven de medewerkers inlichtingen over controles, handhaving en voorlichting.
NIBRA, CCRB en NVBK hopen dat er door het instellen van de vraagbaak uniformiteit komt in de aanpak van brandveiligheid in de horeca. Een aantal grote regionale korpsen heeft eigen preventiemedewerkers, maar de kleine en vrijwillige korpsen hebben daar meestal onvoldoende personeel voor. Gebleken is dat er nogal wat verschil is in de afzonderlijke aanpak, zowel bij brandweer als bij gemeenten.

Reageer op dit artikel