nieuws

MH nr. 6 Synthetische kleding taboe tijdens carnaval

Horeca

Ook het publiek moet tijdens carnaval z’n verantwoordelijkheid nemen en zich niet hullen in synthetische, plastic of andere zeer brandbare kledingstukken. Die boodschap klonk vorige week uit de mond van horecaondernemers die deelnamen aan het Brandveiligheidsdebat van Misset Horeca op de BBB in Maastricht.

De ondernemers wezen ook op het belang van het volgen van de cursus bedrijfshulpverlening (BHV) waarbij in de praktijk wordt geoefend met brandblusapparatuur. Praktische vaardigheid is in geval van calamiteiten nuttig. Brandweercommandant Hans Godding van de Brandweer Maastricht liet weten dat bij brand een veelgehoorde klacht is dat de blusser het niet doet. In vrijwel alle gevallen blijkt dat men in de paniek vergeten is het borgplaatje weg te halen.Dick Westgeest van het bedrijf Fire Control in Leidschendam hield tijdens het debat een pleidooi om, naast de gebruikelijke signalisatie, nooduitgangen ook aan te geven op een hoogte van 60 centimeter. Rook stijgt op en kan de nooduitgangsignalen onzichtbaar maken. Met lagere signalering kan het publiek in noodgevallen op handen en voeten de nooduitgangen bereiken. Een dergelijke signalisatie is wettelijk echter niet vereist.
Godding wees op het belang van de lichtsterkte van de noodverlichting. Op de vloer moet de lichtopbrengst 1 lux zijn en de noodverlichting moet op de noodstroom zijn aangesloten. In de praktijk komt het erop neer dat bij het uitzetten van de hoofdschakelaar de contouren van het interieur van de zaak zichtbaar moeten blijven.

Safe ball
Fire Control presenteerde tijdens het debat een nieuwe methode om vetbranden te blussen. Het gaat om de zogenaamde safe ball; een blusbal die je in het brandende vet moet gooien en die vervolgens smelt. Hij zorgt voor een aanzienlijke temperatuurdaling, legt een blussende schuimkraag op het vet en vormt vervolgens een zeepoplossing. Eén balletje is voldoende voor het blussen van 25 tot 30 liter vet.
Op de vraag of de ondernemers hun carnavalsversiering hebben geïmpregneerd, was het antwoord positief. Op caféhouder Max Massen was de vraag niet van toepassing. ‘Wij versieren de zaak nooit. Dat laten we over aan de klanten, die versieren elkaar.’

Reageer op dit artikel