nieuws

‘Discriminatie in horeca verdubbeld

Horeca

‘Je moet lid zijn’, of ‘het is vol’ of ‘vanavond alleen voor leden’. In 2000 dienden 233 mensen in Nederland een klacht wegens discriminatie in nadat ze zoiets te horen kregen als ze een horecagelegenheid wilden bezoeken. Dat zijn er 112 meer dan in 1999, zo heeft de Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureaus en Meldpunten maandag bekendgemaakt.

In 1999 betrof het percentage horecaklachten nog 4 procent, een jaar later was dat gestegen tot 8 procent. Het landelijk ADB schrijft de verdubbeling vooral toe aan de aandacht voor horecadiscriminatie in de media. Die ontstond nadat een aantal bureaus het toelatingsbeleid van disco’s in Nederland had getest. Dat leidde tot publiciteit en veel discussie.
Volgens een woordvoerder van het landelijk ADB valt uit de cijfers over 2000 af te leiden dat steeds minder klachten voortkomen uit discriminatie op grond van etnische afkomst. In 1997 bedroeg dit percentage nog 82 procent, vorig jaar daalde dat cijfers tot 64 percent. ‘

Handicap
Steeds meer zaken hebben betrekking op discriminatiegronden als leeftijd, sekse, seksuele gerichtheid, handicap, geloof of levensbeschouwing’, aldus de zegsman. ‘Blijkbaar weten ook burgers die op dergelijke gronden worden gediscrimineerd steeds beter de weg naar de ADB’s te vinden.’
Het totaal aantal zaken dat lokale en regionale Anti Discriminatiebureaus (ADB) vorig jaar in behandeling namen steeg van 3046 in 1999 tot 3297. Een op de vijf klachten heeft betrekking op de arbeidsmarkt. Twaalf procent van de aangiften heeft betrekking op wrijvingen tussen buren of buurtgenoten.

Reageer op dit artikel