nieuws

PvdA: meer controle op alcohol

Horeca

Als het aan de PvdA ligt gaat de Amsterdamse politie vaker in kroegen controleren of barkeepers ‘doorschenken’ aan dronken mensen. Café-eigenaren die zich daar niet aan houden, moeten in het uiterste geval vrezen voor hun vergunning. De partij wil dat de gemeente zich meer inspant om het landelijke matigingsbeleid van minister Borst op lokaal niveau uit te voeren.

Zo maakte Borst afspraken met de horeca over het terugdringen van het Happy Hour waarin de kosten van een drankje omlaag gaan en het inperken van alcoholreclame. Maar er zijn geen duidelijke afspraken over de preventie en controle, zo staat in de woensdag verschenen nota Alcohol in Amsterdam. De PvdA vindt dat slecht.
Maar de gewijzigde Drank- en Horecawet biedt gemeenten nu al mogelijkheden bijvoorbeeld om vergunningen in te trekken bij overtreding. PvdA-woordvoerder A. Yalin vindt dat het hoog tijd wordt om daar gebruik van te maken. Hij pleit daarom voor de invoering van een lokaal alcoholbeleid in aanvulling op het beleid van minister Borst.

Reclame
Ook preventie moet meer aandacht krijgen. Amsterdam geeft naar schatting een half miljoen gulden per jaar uit aan preventie. ‘Die bedragen steken schril af bij de 15 á 30 miljoen die de alcoholindustrie jaarlijks aan reclame en sponsoring besteedt.’
Verder wil de PvdA veel onderzoek naar bijvoorbeeld de relatie tussen alcoholgebruik en geweld, de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ‘doorschenken’ en het nut van centrale registratie van alcoholongevallen in het verkeer, bij huiselijk geweld, politieoptreden en ambulances. Maar Yalin zou ook wel eens willen weten hoe het zit met het door alcohol veroorzaakte ziekteverzuim bij de gemeente. ‘Maar dat is mij niet gelukt.’

Reageer op dit artikel