nieuws

Bezwaar NHG tegen horeca-CAO

Horeca

Het Nederlands Horeca Gilde (NHG) heeft bij de Arbeidsinspectie bezwaar gemaakt tegen de algemeen verbindendverklaring (avv) van de horeca-CAO. De avv regelt dat de CAO voor de totale bedrijfstak geldt.

Betrokken partijen (Koninklijk Horeca Nederland, FNV Horecabond en CNV Bedrijvenbond) hebben een avv aangevraagd voor de CAO die vorig jaar werd afgesloten.Het NHG verzoekt de inspectie die aanvraag niet te behandelen omdat de bijgevoegde accountantsverklaring ondeugdelijk zou zijn. In die verklaring staat dat KHN de meerderheid (65 procent) van het personeel in de horeca vertegenwoordigt. Een meerderheid die nodig is voor de avv. Volgens het gilde zegt de verklaring niets over de betrouwbaarheid van de bron waar het cijfer vandaan komt.

Kritiek geuit
Volgens berekeningen van het gilde vertegenwoordigt KHN bij lange na niet de meerderheid van het personeel in de branche en om die reden zou het onterecht zijn indien de CAO ook geldt voor bedrijven die niet bij KHN zijn aangesloten. Het gilde heeft bij eerdere gelegenheden al kritiek geuit op het representativiteitscijfer. Volgens KHN is de kritiek niet terecht. Behalve voor de reguliere horeca CAO heeft KHN ook avv aangevraagd voor de CAO die de bijdragen voor de sociale fondsen regelt. Ook hiertegen heeft het gilde bezwaar aangetekend.

Reageer op dit artikel