nieuws

Kabinet inventariseert schade mkz

Horeca

Het kabinet komt volgende week met een overzicht van schades en schaderegelingen die met mkz verband houden. Premier Kok heeft dat na afloop van het kabinetsberaad meegedeeld.

‘Daarmee wil ik niet de verwachting wekken dat er voor alle schades en verliezen een vergoeding komt’, aldus Kok. Het gaat vooral om schade bij andere ondernemers dan boeren, zoals b.v. horeca en recreatie.
De verschillende departementen onderzoeken welke regelingen er zijn om in een vorm van ondersteuning te voorzien. ‘Het is een heel ingewikkelde zaak’, zei Kok ter verklaring voor de tijd die deze inventarisatie vergt. Het kabinet heeft zich ook beraden over de enorme inzet van politie en leger. Daarvoor is inmiddels een ‘stelpost’ op de begroting opgenomen. ‘Maar we zitten nog niet aan de pijngrens,’ aldus Kok. ‘Het is nog beheersbaar’.

De minister-president sprak zijn afkeuring uit over boeren die nu uit onvrede over de opkoopregeling wegen blokkeren. ‘Ik begrijp de emoties maar daar mogen anderen niet de dupe van worden’. Kok vindt dat de regeling na faire onderhandelingen tot stand is gekomen waarbij de voormannen van LTO, die hij prees, uiterst zorgvuldig te werk zijn gegaan.

Reageer op dit artikel