nieuws

KHN tegen rookverbod

Horeca

Minister Borst van Volksgezondheid wil de horecasector ‘geleidelijk’ rookvrij maken. Restaurants en hotels zijn het eerste aan de beurt.

De minister wil stankvrije kamers in de hotels en een eind maken aan de hinder en overlast van tabaksrook tijdens het eten. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is ongelukkig met dit plan. KHN vindt dat de overheid sigaretten moet verbieden als ze een einde wil maken aan roken in de horeca. Zij ventileert haar ideeën in de nieuwe Tabaksnota.
Volgens de nota (‘Samen op weg naar een rookvrije samenleving’) is het de bedoeling om de horecasector ‘geleidelijk’ rookvrij te maken waarbij hotels en restaurants het eerste aan de beurt zijn. Ook sportkantines moeten volgens de bewindsvrouw rookvrij.

Legaal product
KHN vindt de voornemens van de minister ‘een uiterst bedreigende situatie’, zeker in economisch opzicht, zo schrijft de organisatie in een perscommuniqué. KHN staat op het standpunt dat de horeca gastvrijheid biedt aan allerlei typen bezoekers en dus geen onderscheid maakt tussen rokers en niet-rokers.
De werkgeversorganisatie stelt verder dat een sigaret een legaal product is: ‘Als de overheid de ambitie heeft een eind aan het roken te maken, dan zal ze het product moeten verbieden.’De organisatie wijst erop dat er in Nederland enkele totaal rookvrije etablissementen zijn geweest die commercieel niet haalbaar waren. De organisatie wijst er verder op dat hotels naar aanleiding van vraag uit de markt rookvrije kamers hebben.

Coffeeshops
KHN verwacht dat een totaalverbod leidt tot een groot verlies aan werkgelegenheid. Volgens cijfers van KHN rookt de helft van alle gasten. De werkgeversorganisatie stelt dat het onmogelijk is om een rookverbod in de horeca effectief te handhaven. De organisatie vraagt zich overigens af of het verbod ook zal gelden voor coffeeshops. Onderzoek heeft voorts aangetoond dat consumenten (zowel rokers als niet-rokers) tegen ‘rookwetgeving’ zijn. KHN is overigens niet tegen rookbeleid in de branche, getuige eerdere initiatieven zoals Uit respect voor uw keuze en Gewoon Gastvrij, projecten gericht op betere ventilatie en het instellen van rookvrije zones.
KHN heeft inmiddels overleg gehad met ambtenaren van het ministerie. Die hebben volgens KHN-directeur Jeu Claes aangegeven dat de horecapassage in de nota niet zo dwingend is bedoeld. Er zou worden uitgegaan van zelfregulering door de branche. Claes: ‘We hebben de minister in een brief gevraagd wat ze nu werkelijk bedoelt.’

Reageer op dit artikel