nieuws

Nederland mag niet op slot

Horeca

Juist nu is het keihard nodig om exact te vertellen wat wel en wat niet open is. In de praktijk blijkt er dan veel meer bereikbaar te zijn dan de toerist denkt. Daarnaast moeten we ons ook inzetten om zoveel mogelijk gebieden open te houden’. Dit melden de samenwerkende organisaties Koninklijk Horeca Nederland, de RECRON, de HISWA Vereniging en het Toerisme Recreatie Nederland (TRN) tijdens een persconferentie vrijdagochtend.

RECRON zegt dat de schade in de dag- en verblijfsrecreatie nu al 186 miljoen is. Breder onderzoek van TRN toon aan dat de totale schade kan oplopen tot 2,4 miljard. Ook zullen de effecten volgend jaar nog voelbaar zijn.
Volgens een actieplan van de samenwerkende moeten natuurgebieden versneld open voor het publiek. Verder moeten bij het nemen van overheidsmaatregelen niet alleen de belangen van de boeren worden gewogen, maar ook die van andere sectoren. Bovendien moet de consument op duidelijke wijze weten wat wel en niet bezocht opengesteld is.
Tevens pleiten de samenwerkende organisaties voor een betere afstemming tussen het ministerie van LNV en de diverse lokale overheden over de toegankelijkheid van vaarwegen. Tenslotte start na de mkz-crisis een imagocampagne, waarbij de overheid een bijdrage zal moeten leveren.
‘Het toeristische en recreatieve bedrijfsleven is ernstig bezorgd over het door mkz ontstane beeld dat Nederland ‘op slot zit’ ‘, aldus een woordvoerder. Een gezamenlijke actie, genaamd ‘Nederland mag niet op slot’, moet deze indruk ontzenuwen. ‘De mkz-crisis treft op dit moment niet alleen de mkz-gebieden, maar door de verkeerde beeldvorming ook andere delen van Nederland.’

Reageer op dit artikel