nieuws

Overtredingen brandveiligheid Breda

Horeca

Tijdens een grootscheepse controle heeft de brandweer 122 overtredingen genoteerd tijdens de inspectie van honderd horecabedrijven in de Bredase binnenstad. In vijftien gevallen was de stoffering of versiering niet brandveilig.

Bij negentien zaken bleek de nooddeur niet in orde en in 29 gevallen werkte de noodverlichting niet goed. In 32 zaken was iets mis met blusmiddelen. Opvallend is dat ook cafés die tijdens carnaval de zaken in orde hadden, nu weer in de fout gingen. Overigens is er geen enkele zaak om veiligheidsredenen gesloten. De inspectie maakte deel uit van een grootscheepse controle waaraan ook de Keuringsdienst van Waren deelnam.

Reageer op dit artikel