nieuws

Volendam: ‘Jonge begeleiders beter

Horeca

De zogenoemde supporters die slachtoffers van de cafébrand in Volendam begeleiden zijn te oud. Dat zegt L. Taal, als psycholoog verbonden aan de Nederlandse Brandwonden Stichting en het brandwondencentrum in Rotterdam. Het supportersproject zou meer kans van slagen hebben als de supporters even oud zouden zijn als de slachtoffers, meent Taal.

Toch ziet Taal wel een belangrijke taak weggelegd voor de wat oudere supporters in Volendam. ‘Voor slachtoffers met ernstige brandwonden is het van belang dat er langdurig begrip is voor hun problemen. Nu, vlak na de brand is die er volop, maar dit begrip zal jarenlang nodig zijn. De supporters kunnen in hun eigen sociale kring dit begrip kweken en in stand houden’, zegt Taal. Om schaamteproblemen te overwinnen zouden jongere begeleiders beter zijn, meent Taal. ‘Hiervoor is het nodig dat slachtoffers ge(her)ïntroduceerd worden bij mensen. Het zou beter zijn als dat door leeftijdsgenoten gebeurd. Slachtoffer en supporter behoren dan tot dezelfde sociale groep.’

Schaamte
De psycholoog waarschuwt voor te hoge verwachtingen van het supportersproject. ‘Goede sociale begeleiding is belangrijk, maar veel problemen moet een slachtoffer zelf overwinnen.’ Taal onderzocht de psychologische gevolgen van brandwonden bij driehonderd patiënten in Nederland en België. Het onderzoek geeft na een jaar onder meer aan dat gevoelens van schaamte, zowel in het openbaar als in contact met mensen onderling, in de loop der tijd nauwelijks afnemen. Taal blijft de patiënten volgen. In het onderzoek zullen ook slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Volendam worden opgenomen.

Reageer op dit artikel