nieuws

WW-rechten voor seizoenswerknemers horeca blijven

Horeca

Werknemers van bedrijven die om klimatologische redenen in één of meer perioden van het jaar volledig worden gesloten of worden afgebroken, verrichten ‘seizoenmatige arbeid’. Op grond daarvan blijven zij recht houden op een WW-uitkering.

Dit is het gevolg van een verdere verduidelijking van het begrip ‘seizoenmatige arbeid’ door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Met de verduidelijking van dit begrip blijven bepaalde groepen werknemers uit de horeca recht houden op een WW-uitkering. Het betreft vooral strandpaviljoens, maar eventueel ook andere horeca- en recreatiebedrijven. Koninklijk Horeca Nederland vindt de verduidelijking nog onvoldoende.

In principe hebben werknemers die jaarlijks werken in een cyclisch arbeidspatroon geen recht op WW. Uitzondering daarop zijn werknemers die seizoenmatig werken. Eind vorig jaar bepaalde het Lisv op aandringen van de toezichthouder Collega van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) dat van seizoenmatige arbeid alleen sprake is wanneer het werk naar zijn aard op klimatologische gronden seizoensgebonden is of hieraan direct is gerelateerd. Van seizoenmatige arbeid is geen sprake wanneer het werk om bedrijfseconomische motieven of organisatorische redenen in één of meer jaarlijkse perioden is geconcentreerd.

Onvoldoende
Voor werknemers die eerder in een cyclus hebben gewerkt en die nu op basis van de nadere invulling geen recht meer hebben op een WW-uitkering is door het Lisv een overgangsrecht geformuleerd. Zij moeten vóór het begin van de cyclus op de hoogte zijn van de nieuwe interpretatie en de gevolgen die dit voor het eventuele recht op WW kan hebben. Is dit niet het geval en is de nieuwe cyclus begonnen, dan kan het nieuwe besluit pas worden toegepast bij de eerstvolgende cyclus. Voor nieuwe werknemers geldt dat het nieuwe besluit direct kan worden toegepast.

Koninklijk Horeca Nederland vindt de verdere verduidelijking nog onvoldoende. Bovendien leidt de verduidelijking tot ongelijke beoordelingen. Jeu Claes, directeur Koninklijk Horeca Nederland: ‘De verduidelijking lijkt beperkt tot die bedrijven die hun zaak in de winter sluiten c.q. afbreken. Werknemers van een bedrijf dat niet elk bedrijfsonderdeel volledig sluit kunnen daarbuiten vallen. Dat geeft ongelijke uitkomsten die niets met klimaatafhankelijkheid van de arbeid te maken hebben. Het Lisv hanteert bij de land- en tuinbouw het criterium van bedrijfssluiting ook niet. Daar worden evenmin hele boerderijen gesloten of afgebroken maar ligt het werk ook gewoon stil omdat het weer nu eenmaal productievoorwaarde is.’

Reageer op dit artikel