nieuws

Eerste aardappeloogst loopt vertraging op

Horeca

Fritesfabrikanten vrezen een forse vertraging in de eerste oogst van nieuwe aardappelen. Door het ongustige weer zat half april slechts een klein gedeelte van het beoogde aantal pootaardappelen in de grond.

‘Normaal in deze periode is in Nederland zo’n 20 procent van onze aardappelen reeds gepoot’, zegt woordvoerder Kruin van Toledo van Farm Frites. ‘Momenteel zitten we amper op twee procent. De natte en te koude weersomstandigheden zijn hier debet aan. En wat er aan pootaardappelen al in de grond zit, groeit vanwege de lage temperaturen onvoldoende. Ook als het weer verbetert, duurt het nog enige tijd voordat er optimaal gepoot kan worden. De bovenlaag van de grond dient eerst op te drogen. Bovendien moet de kou eruit. Overigens waren er ook problemen met de aanlevering van pootaardappelen bij onze aardappeltelers. Door de MKZ-crisis konden wij niet ieder erf op.’ Van Toledo vreest een forse vertraging voor de vroege oogst van nieuwe aardappelen, die normaliter medio juli plaatsvindt. Wel vestigt hij nog zijn hoop op de aardappelaanvoer uit Duitsland, België en noord-Frankrijk. Daar hebben de zandgronden minder te lijden van het natte weer.
Toch is de situatie in het buitenland niet zo veel beter dan hier. Volgens directeur Wim Gerritsen van Aviko konden half april ook de aardappeltelers in de ons omringende landen vrijwel niets beginnen door de aanhoudende regenval en de te lage temperaturen. ‘Hierdoor zal onze vroege oogst sowieso later plaatsvinden. De vertraging bij de poot kan eveneens gevolgen hebben voor de hoofdoogst. Dit betreft vooral de aanvoer van Nederlandse aardappelen, die voor de periode van half augustus tot medio september is gepland. Het weer zal nu snel moeten verbeteren, willen we dat nog halen.’ Gerritsen sluit niet uit dat Aviko enkele weken langer een beroep moet doen op oude aardappelen. ‘Dit zal een mogelijke prijsverhoging van onze producten in de hand werken.’

Reageer op dit artikel