nieuws

‘Rijksbijdrage MKZ-noodfonds te laag

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland vindt het bedrag van 25 miljoen gulden dat het Rijk vooralsnog stort in het Noodfonds voor door de mkz-crisis getroffen ondernemers te laag. De rijksbijdrage kan oplopen tot zestig miljoen, mits provincie en bedrijfsleven 35 miljoen in het Noodfonds storten. KHN vindt dit een ‘sigaar uit eigen doos’.

De brancheorganisatie noemt het niet meer dan rechtvaardig dat er een fonds komt waarop bedrijven binnen én buiten de landbouwsector aanspraak kunnen maken. Gezien de geleden schade, die alleen al in de horeca wordt geschat op 745 miljoen gulden, vindt KHN het bedraghet Rijk in beginsel stort, echter veel te laag. Ook laakt KHN de eis dat het bedrijfsleven moet bijpassen, om in aanmerking te komen voor een hogere rijksbijdrage.

KHN probeert al enige tijd een tegemoetkoming te krijgen voor de schade die horecaondernemers lopen door de mkz-crisis. ‘Die krijgen nu immers de rekening gepresenteerd voor het feit dat overheid en landbouwsector tien jaar geleden het risico namen om, ter bescherming van de landbouwexport, de veestapel niet te enten tegen mkz. Een bedrijfstak, die in omvang en potentie vele malen groter is dan de landbouwsector, plukt daar nu mede de wrange vruchten van’, aldus de brancheorganisatie.

Reageer op dit artikel