nieuws

SAFE Consortium voor voedselveiligheid

Horeca

Vier Europese onderzoeksorganisaties gaan hun wetenschappelijke kennis en expertise inzetten om antwoord te geven op huidige en toekomstige vraagstukken rond voedselveiligheid.

Onlangs hebben zij het Consortium voor Voedselveiligheid SAFE (Safe Food in Europe) opgericht. De vier instituten zijn: INRA (Institute National de la Recherche Agronomie) in Frankrijk, IFR (Institute for Food Research) in Groot-Brittannië en TNO en Wageningen UR in Nederland. Andere onafhankelijke Europese onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd om toe te treden tot het consortium, dat binnenkort een kantoor in Brussel opent.
SAFE is het gezamenlijke antwoord van de Europese onderzoekers op de voortdurende crisis over voedselveiligheid en het steeds verder teruglopende consumentenvertrouwen. Het consortium zal op drie niveaus opereren: het verzamelen en analyseren van gemeenschappelijke informatie, het opzetten van onderzoeksprogramma’s en het informeren van de consument. Het SAFE consortium wil bijdragen leveren aan de publieke discussies over alle aspecten van voedselveiligheid. De deelnemende instituten houden zich, onafhankelijk van overheden en bedrijfsleven, het recht voor alles over voedselveiligheid te publiceren dat volgens hen in het algemeen belang is.

Reageer op dit artikel