nieuws

Schade door MKZ loopt in de miljarden

Horeca

De schade die het midden- en kleinbedrijf tot nu toe heeft geleden door de mkz-crisis bedraagt tussen de 2,5 en 6 miljard gulden. Dit concludeert MKB-Nederland.

De schade in horeca, toerisme en recreatie loopt volgens MKB in de honderden miljoenen. Volgens brancheorganisatie Koninklijk Horeca Nederland (KHN) ligt de schade in de horeca hoger dan de schatting van MKB-Nederland.

Oneigenlijke schade
MKB-voorzitter Hans de Boer wil een volledige vergoeding voor de getroffen bedrijven: ‘Dit is geen reguliere bedrijfsschade meer’, stelt hij. De Boer spreekt van oneigenlijke schade omdat in 1991, buiten iedereen om, in Brussel is besloten de veestapel niet te vaccineren. ‘Dat besluit is genomen op basis van een zeer enge sectorale argumentatie, zonder dat naar de gevolgen voor de totale economie is gekeken.’
MKB-Nederland wil laten onderzoeken hoe die beslissing toen tot stand is gekomen. Mogelijk dat de uitkomst gebruikt zal worden in een juridische procedure tegen de overheid. De organisatie zal bedrijven die via de rechter schade willen claimen financieel ondersteunen.

Schademelding
Drie weken geleden opende MKB-Nederland een landelijk meldpunt. Tot nu toe hebben zo’n 2600 ondernemers en organisaties een schademelding gedaan. Twintig procent daarvan was afkomstig uit horeca, toerisme en recreatie. Uitgaande van de hoogte van die meldingen komt MKB-Nederland tot een schaderaming van zes miljard gulden. Maar volgens De Boer melden bedrijven met hoge schade zich gemakkelijker dan bedrijven waarvoor de schade nog te overzien is. Een voorzichtige schatting komt uit op 2,5 miljard.

Reageer op dit artikel