nieuws

Toerisme wil meer en betere hotels

Horeca

De toeristische sector verwacht binnen enkele jaren een tekort aan voldoende – goede – logiescapaciteit. Er is ruimte nodig voor meer nieuwe hotels en voor kampeer- en bungalowbedrijven.

Daarvoor heeft het toerisme, verenigd in de belangenvereniging TRN, woensdag gepleit. Toerisme Recreatie Nederland signaleert dat vooral in de Randstad behoefte is aan nieuwe hotels. In het midden en zuiden van het land is weer behoefte aan vakantiehuisjes en terreinen om te kamperen.
Maar voor bijna alle regio’s geldt dat nieuwe locaties of uitbreidingen van de bestaande moeilijk van de grond komen. Er is bijna altijd concurrentie, klaagt TRN. Vaak zit daar meer geld of is de sociaal-economische positie sterker. De commerciële vastgoedsector voor woningbouw of bedrijven kan immers makkelijker de hoge grondprijzen betalen.
De ruimte voor logies is volgens TRN echter hard nodig omdat toerisme en recreatie nog steeds groeien. Vorig jaar bedroegen de bestedingen ongeveer 57 miljard gulden. Over enkele jaren, in 2005, zal dat al 75 miljard zijn.
TRN doet een beroep op de overheid om het makkelijker te maken. Dat kan door vestiging van logiescapaciteit een zelfde kans te geven als ruimte voor wonen en bedrijfshuisvesting. Ook zou toerisme en recreatie meer met natuurontwikkeling moeten worden gecombineerd.

Reageer op dit artikel