nieuws

Vliegende start voor startersloket

Horeca

In de eerste drie maanden van zijn bestaan heeft het Horecastartersloket, een gezamenlijk project van onderwijscentrum SVH, Koninklijk Horeca Nederland en het bedrijfschap Horeca en Catering, ruim 9000 bezoekers ontvangen.

Het overgrote deel betrof bezoekers aan de website www.horecastartersloket.nl; een klein percentage zocht contact via de telefoon of per e-mail. Het Horecastartersloket is bedoeld om potentiële starters van een horecabedrijf in een vroegtijdig stadium te bereiken en via één kanaal optimaal te informeren. Het loket probeert de leemte op te vullen die begin dit jaar ontstond na het wegvallen van het verplichte diploma Horeca Ondernemers Vaardigheden. KHN vreest dat hierdoor veel jongeren onvoorbereid aan een bedrijf beginnen. Het startersloket probeert dit probleem enigszins te ondervangen.

Reageer op dit artikel