nieuws

BEM bovenop kwestie Vrankrijk

Horeca

De BEM (het bureau dat strijdt tegen oneerlijke concurrentie in de horeca) maakt werk van de voorgenomen vergunningverlening aan een illegale kroeg in het krakerspand Vrankrijk (foto) in Amsterdam.

Het college van B&W van Amsterdam wil Vrankrijk een ‘paracommerciële vergunning’ geven. Een Drank- en Horecawetvergunning met beperkingen die eigenlijk bestemd is voor sportkantines. In de bepalingen wordt opgenomen dat de politie alleen de openingstijden controleert, maar dat de Keuringsdienst van Waren wél controles in het pand zal houden.
De BEM is laaiend over de ophanden zijnde ‘schijnlegalisatie’ van Vrankrijk en heeft een brandbrief naar de gemeente Amsterdam gestuurd. Directeur Antoon Rensen van de BEM vindt de afspraken over het toezicht onaanvaardbaar, vooral omdat reguliere horecabedrijven sinds de ramp in Volendam streng worden gecontroleerd. Hij wijst er bovendien op dat het pand aan de Spuistraat geen horecabestemming heeft. De BEM verzoekt het college af te zien van een vergunning en het bestemmingsplan in acht te nemen. Gebeurt dat niet, dan stapt de BEM naar de rechter. De raadscommissie Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam heeft inmiddels ingestemd met het collegevoorstel. Het wachten is op de daadwerkelijke vergunningaanvraag door Vrankrijk.

Reageer op dit artikel