nieuws

Geen vergunning genetische proef- velden

Horeca

Minister Pronk van VROM heeft alle veertien aanvragen om genetisch gemanipuleerde gewassen te telen, geweigerd. Hij vindt het ongewenst dat bepaalde antibioticaresistente genen zijn aangebracht in de planten.

Acht bedrijven hadden in totaal veertien vergunningen aangevraagd voor de productie van aardappels, lof, kool, wortel, gras en appels. Vorige week werd al bekend dat Pronk geen toestemming zou verlenen aan het Brits-Nederlandse zadenproducent Advanta. Onder de afgewezen verzoeken is ook het verzoek van AVEBE voor het grootschalig telen van zetmeelaardappelen.

Het kabinet is uit voorzorg zeer terughoudend met het toestaan van middelen die antibioticaresistente genen bevatten, omdat die het effect van toepassing van antibiotica bij mensen en dieren mogelijk teniet kan doen. Alleen twee soorten genen die blijkens wetenschappelijk onderzoek geen risico voor mens en dier met zich meebrengen, mogen worden gebruikt. De planten waar nu toestemming voor was gevraagd, bevatten deze genetische aangepaste eigenschappen mogelijk toch, aldus Pronk.

Bovendien geven de acht bedrijven onvoldoende informatie over de plek waar de teelt plaats moet vinden. Het kabinet streeft zo veel mogelijk openheid na bij het werken met genetisch gemanipuleerde organismen. Het is niet langer voldoende dat alleen de provincie of gemeente te noemen waar de veldproeven plaatsvinden, zoals de ondernemingen in hun vergunningaanvraag hebben gedaan.

Reageer op dit artikel