nieuws

Glasaal ernstig bedreigd

Horeca

De stand van de glasaal in het IJsselmeer gaat sterk achteruit. In de afgelopen decennia is het aantal jonge alen dat naar het IJsselmeer trekt gedaald tot tien procent van wat het in de jaren zestig en zeventig was. Dit jaar is dat nog maar 1,6 procent, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO).

De achteruitgang van de aal is in de jaren tachtig begonnen. Ook andere Europese landen hebben er last van. Na een voorlopig dieptepunt begin jaren negentig, leek de intrek zich in 1997 te herstellen. De onderzoeksresultaten van dit jaar zijn echter slechter dan ooit. Doordat er minder jonge alen naar wateren als het IJsselmeer trekken, neemt ook het aantal volwassen dieren af. Hierdoor komt de voortplanting in gevaar.

Voor de visserij is de afname dramatisch. Werd er vijftig jaar geleden nog 4000 ton aal per jaar gevangen op het IJsselmeer, nu is dat minder dan 400 ton. Dat zal nog verder dalen als de intrek van jonge alen niet verbetert, aldus het RIVO.
De visserij probeert deze afname te compenseren door intensieve kweek. Dat biedt volgens het RIVO onvoldoende soelaas omdat de visserij uiteindelijk toch afhankelijk is van de natuurlijke intrek door jonge alen.

Reageer op dit artikel