nieuws

Hygiëne op Rotterdamse koninginnemarkt slecht

Horeca

De Keuringsdienst van Waren heeft op koninginnedag weer op grootscheepse schaal de voedselveiligheid op de vrijmarkten gecontroleerd. Vooral in Rotterdam bleek het slecht gesteld met de hygiëne. In Amsterdam was volgens de controleurs van de dienst de situatie een stuk verbeterd ten opzichte van een aantal jaren geleden.

Tijdens inspecties op de Rotterdamse vrijmarkt bleek het slecht gesteld met de hygiëne, zo meldt de Keuringsdienst van Waren. Op een totaal van 92 controles werden maar liefst 34 processen verbaal en 24 waarschuwingen uitgedeeld. Het betrof vooral vooral zaken zoals het niet gekoeld bewaren van voedsel of het niet goed afschermen van de etenswaren. In de meeste gevallen werd tegen particuliere verkopers opgetreden.
De situatie in Amsterdam was volgens de controleurs een stuk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Volgens de inspectie komt dat omdat er tegenwoordig geen particuliere verkopers van etenswaren meer worden toegelaten. Toch werden er nog 17 waarschuwingen gegeven, ook werd er 9 kilo vlees en 9 kilo vis uit de handel genomen.
In Utrecht werden 18 waarschuwingen uitgedeeld en moesten onder andere 200 kilogram vlees en zes kratten belegde broodjes door de ondernemers worden verwijderd.
Op vrijmarkten waar alleen vergunninghouders etenswaren mochten verkopen was het beter gesteld met de hygiëne. Dit gold ook voor plaatsen waar het gemeentebestuur de Keuringsdienst bij de voorbereiding van de markt betrok.

Reageer op dit artikel