nieuws

N-H verscherpt toe- zicht rampenplannen

Horeca

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dinsdag besloten scherper toezicht te gaan houden op rampenplannen van gemeenten. GS kwamen tot die stap naar aanleiding van de nieuwjaarsbrand in café De Hemel in Volendam, waarbij dertien jongeren omkwamen en enkele honderden andere bezoekers gewond raakten.

Noord-Holland is sinds 1993 zeer terughoudend bij de controle van gemeentelijke rampenplannen. De Noord-Hollandse commissaris J. van Kemenade stelde dinsdag dat er na Volendam alle aanleiding is om daarop terug te komen. Hij vindt ook dat de wet moeten worden gewijzigd. ‘De bestaande wet vertoont op dit gebied allerlei gaten’, aldus de commissaris, die de minister van Binnenlandse Zaken wil aanspreken op dit punt.

Vooruitlopend op een eventuele wetswijziging gaat Noord-Holland de rampenplannen alvast beter controleren. De provincie wil daarover harde afspraken maken met de gemeenten in Noord-Holland. GS vinden dat er elke twee jaar moet worden gerapporteerd over de invoering van een rampenplan, elke vijf jaar een nieuw rampenplan moet worden gemaakt en dat er geregeld rampoefeningen moeten worden gehouden. ‘Daarover staat helemaal niets in de wet’, aldus Van Kemenade.

Noord-Holland wil op korte termijn een globaal onderzoek uitvoeren hoe het staat met de rampenplannen in de gemeenten. Als de provincie niet genoeg mensen heeft om het extra toezicht uit te voeren, moeten er ambtenaren bijkomen, meent Van Kemenade. De commissie-Alders stelde vorige week in haar eindrapport over de ramp in Volendam dat de provincie eerder had moeten en kunnen ingrijpen in de situatie in Volendam. GS van Noord-Holland zijn het niet met die kritiek eens. Er lag een rampenplan en dat voldeed aan de eisen van de wet, aldus de provincie.

Reageer op dit artikel