nieuws

Nota over ontkoppeld koken

Horeca

Vier deeltijdstudenten van de Rotterdamse Hogeschool voor Economische Studies (HES) hebben een nota geschreven met als titel Gekoppeld of ontkoppeld koken, een bedrijfseconomische keuze?

De nota is in delen terug te zien op de website van de Vereniging Keukenhoofden Rotterdam en Omstreken (VKRO) en probeert een bedrijfseconomisch antwoord te vinden op deze in de zorgsector zo actuele vraag. Het rapport is speciaal bedoeld voor managers van
instellingskeukens en voor belangstellenden die zich afvragen waarom instellingen op enig moment de keuze maken om over te stappen op een ander systeem van voedselvoorziening. Geconcludeerd wordt dat overheden zich steeds verder terugtrekken uit de gezondheidszorg en dat financiële bijdragen slechts in een enkel geval nog verkrijgbaar zijn. Dit, samen met steeds strengere hygiëne-eisen en consumentenwensen, noopt tot een zorgvuldige afweging van de werkwijze in de instellingskeuken. Het viertal HES-studenten zet voor- en nadelen van zowel ge- als ontkoppeld koken op een rij en verbindt daar zijn eigen conclusies aan. Wie de totnogtoe verschenen delen van de nota wil bekijken, kan terecht op www.vkro.nl

Reageer op dit artikel