nieuws

Raad Volendam: hand in eigen boezem

Horeca

De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft donderdagmiddag nadrukkelijk de hand in eigen boezem gestoken tijdens de bespreking van het rapport van de commissie Alders. Boetedoening stond centraal in het debat, maar na burgemeester IJsselmuiden en wethouder Visscher zijn er geen nieuwe politieke slachtoffers gevallen.

De raad aanvaardt de uitkomsten van het rapport van de commissie Alders. Volgens het CDA past de lokale politiek slechts een uiterste bescheidenheid. ‘Het CDA maakte deel uit van het bestuur dat in de periode 1992 tot 1999 bewust geen uitvoeringsmaatregelen trof op het gebied van brandpreventie en veiligheid. Het CDA aanvaardt deze verantwoordelijkheid en onderschrijft de noodzaak voor een vernieuwd zakelijker bestuurscultuur’, aldus fractievoorzitter P. Veerman. Het CDA ging daarmee een stap verder dan vroegere coalitiegenoot Volendam ’80 (VD80). Volgens C. Schilder aanvaardt de partij als gemeenteraadsfractie de medeverantwoordelijkheid voor de ontstane situatie. De bestuursverantwoordelijkheid gaat wat de partij betreft echter niet verder dan december 1999: het moment dat de coalitie CDA-VD80 klapte en VD80 in de oppositie belandde.

Nieuwe toekomst
VVD en PvdA hamerden op de noodzaak het vertrouwen van de burgers te herwinnen. Fractieleider G. Groot van de PvdA meent dat de raad unaniem een ommezwaai moet maken en moet breken met het verleden. VVD-fractievoorzitter F. Karregat stelt dat zijn partij wil samenwerken aan een nieuwe toekomst, al is het onder voorwaarden. ‘Wij willen dat alleen doen met fracties die in woord en daad afstand nemen van de oude situatie.’ De conclusies van de commissie Alders leidden niet tot nieuwe politieke slachtoffers. De collegepartijen onderstreepten de noodzaak van continuïteit en een daadkrachtig bestuur. De raad gaf verder haar goedkeuring aan het Plan van Aanpak dat het college heeft samengesteld aan de hand van de aanbevelingen van de commissie Alders.

Reageer op dit artikel