nieuws

‘Te hoge belasting op wijn in Zweden

Horeca

De Europese Commissie is een procedure begonnen tegen Zweden wegens fiscale discriminatie van wijn. Op de geïmporteerde wijn, uit lidstaten van de Europese Unie, heft Zweden een hogere belasting dan op het in eigen land geproduceerde bier.

Volgens eurocommissaris Bolkestein (Belastingzaken) is dit in strijd met Europese regels. ‘De commissie kan protectionisme binnen de interne markt niet toestaan, in welke vorm dan ook’, aldus Bolkestein. ‘
Het heffen van hogere belastingen op producten uit andere lidstaten mag dan een wat subtielere manier zijn om de eigen markt te beschermen dan het hanteren van importtarieven of -quota, het effect is hetzelfde.’
Zweden krijgt twee maanden de tijd op de verwijten van de Europese Commissie te reageren. Daarna kan de commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen.

Reageer op dit artikel