nieuws

‘Uitgever pleegt plagiaat

Horeca

Het bestuur van de Nederlandse afdeling van Les Jeunes Restaurateurs d’Europe besluit een dezer dagen of het juridische stappen zal ondernemen tegen uitgeverij Mo’ Medio in Breda.

Les Jeunes Restaurateurs beschuldigt de uitgeverij van plagiaat. Mo’ Media wil restaurantboekjes uitgeven die volgens het samenwerkingsverband qua formaat en lay-out identiek zijn aan de boekjes die de club voor de eigen leden uitgeeft. In een voorbeeldexemplaar van de Mo’ Mediaboekjes wordt bovendien de term Talent en Passie gebruikt, terwijl Les Jeunes Restaurateurs die term als slagzin voor de eigen organisatie heeft laten beschermen. Op grond daarvan zou de term niet mogen worden gekopieerd.

Mo’ Media brengt zijn uitgave per mailing bij restaurateurs onder de aandacht. Fleur de Best, manager externe betrekkingen van Les Jeunes Restaurateurs, dreigt de uitgever in een brief nadere stappen te nemen als het initiatief niet wordt gestaakt.

Hoogdravend
Uitgever René Bego van Mo’ Media heeft Les Jeunes Restaurateurs inmiddels laten weten zich niets van de dreigementen aan te trekken. Hij zegt al sinds 1997 restaurantboeken uit te geven en dat dit geen activiteit is waarvan Les Jeunes Restaurateurs het alleenrecht kan claimen. Bovendien vindt hij niet dat van plagiaat sprake is, want de fotografie in de boekjes van Les Jeunes Restaurateurs noemt hij matig; bovendien is de vormgeving aangevuld met advertenties, en voor die insteek kiest Mo’ Media niet.

Bego vindt het bovendien te ver gaan dat Les Jeunes Restaurateurs de kreet Talent en Passie meent te kunnen claimen. Immers, er zijn in ons land wel meer horecaondernemingen die aan die kwalificaties voldoen: ‘Om deze termen exclusief voor uw eigen club te reserveren is hoogdravend, dat kunt u niet waarmaken.’
Office manager Christine Kwantes van Mo’ Media meldt verder dat restaurateurs grote belangstelling hebben voor de boekjes, die bij een minimale afname van 1000 exemplaren op ƒ3,75 per stuk (excl. BTW) komen.‘
Veel te duur’, aldus Fleur de Best van Les Jeunes Restaurateurs. ‘Als organisatie van restaurateurs vinden we dat we moeten waarschuwen voor deze woekerprijzen. Onze leden waren per boekje nog geen gulden kwijt.’

Reageer op dit artikel