nieuws

Uitsterfbeleid hasj-cafés verloopt traag

Horeca

Er zit weinig schot in het Amsterdamse ‘uitsterfbeleid’ van hasjcafés. Dit zijn gelegenheden waar zowel softdrugs als alcohol worden verkocht. In de landelijke richtlijn voor gedoogbeleid van softdrugs is deze combinatie niet toegestaan.

Amsterdam besloot daarom in 1997 tot een uitsterfbeleid: bij overdracht van de zaak kan de nieuwe eigenaar kiezen voor de verkoop van softdrugs òf alcohol. De afgelopen twee jaar is het aantal hasjcafés in Amsterdam slechts met negen afgenomen: van 80 naar 71.

Per 1 januari 2003 moet het definitief afgelopen zijn met de hasjcafés. Het college constateert dat als het uitsterfbeleid zich in het huidige tempo voortzet dit middel niet afdoende zal zijn. B en W beperkt zich nu tot de opmerking dat de situatie dan opnieuw zal worden beoordeeld. Eerder is al gesteld dat de hasjcafé-eigenaren dan een duidelijke keus moeten maken: doorgaan als coffeeshop met verkoop van softdrugs of doorgaan als café.

In totaal zijn er op dit moment 279 softdrugs verkopende zaken in Amsterdam. Het merendeel daarvan bevindt zich in de binnenstad. Het college heeft eerder gepleit voor een betere spreiding van de coffeeshops over de stad. Op die manier kan illegale handel in de stadsdelen worden tegen gegaan.

Reageer op dit artikel