nieuws

Verbod steak

Horeca

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een Europees verbod op de import van vlees van dieren die zijn gevaccineerd tegen mkz.

Een dergelijk verbod betekent dat Argentinië en Uruguay voorlopig geen steaks mogen exporteren naar Europa. VVD-kamerlid Opmaat heeft een motie ingediend waarmee hij minister Brinkhorst van Landbouw oproept om bij de Europese Commissie te pleiten voor een importstop. De motie is ook ondertekend door CDA, D66 en ChristenUnie.
De fracties vinden het onrechtvaardig dat Zuid-Amerikaans vlees wel verkocht zou mogen worden terwijl mkz-vlees van eigen bodem moest worden vernietigd. Oplaat ziet in het importverbod een sterk middel om ook in Europa de vaccinaties tegen mkz erdoor te krijgen. Brinkhorst is bereid de motie uit te voeren als de Tweede Kamer deze aanneemt.

Reageer op dit artikel