nieuws

Volendam wil veiligheidsspreekuur

Horeca

Het gemeentebestuur van Edam-Volendam wil een maandelijks veiligheidsspreekuur instellen. Dit houdt in dat burgers in een gesprek met de burgemeester hun visie op veiligheid in hun woonplaats kunnen geven. Het college doet dit voorstel in een plan van aanpak dat donderdagmiddag in de gemeenteraad wordt besproken.

De gemeenteraad van Edam-Volendam bespreekt donderdag het eindrapport van de commissie-Alders. Hierin wordt geconcludeerd dat de Volendamse gemeenschap kritiek heeft op de eigen cultuur en de houding van ‘zo doen wij dat in Volendam’. Het college vindt het zeer belangrijk dat een nieuwe bestuurscultuur ontstaat en dat ‘open en transparant naar de bevolking toe wordt gewerkt’.

Handhavingsbeleid
Naast het spreekuur denkt het gemeentebestuur aan het uitvoeren van onderzoeken, waarbij de mening van de bevolking over het beleid wordt gevraagd. Ook willen burgemeester en wethouders dat op een later tijdstip wordt gepraat over de verhouding tussen de gemeenteraad en het college en de verhouding tussen de ambtenaren en het bestuur. Mogelijk wordt hierbij de hulp van externe begeleiders ingeroepen. In het plan van aanpak staat ook dat de gemeente op korte termijn een speciale juridische medewerker aantrekt voor het tot stand brengen van een integraal veiligheidsbeleid en de handhaving daarvan. Het college wil daarnaast een handhavingsbeleid vaststellen. Onderdeel hiervan is het zo snel mogelijk werven van nieuwe medewerkers die op de handhaving gaan toezien.

Basisrampenplan
Het gemeentebestuur wil vaart maken met het verlenen van gebruikersvergunningen. De tweehonderd inrichtingen die hiervoor in aanmerking komen, moeten de vergunning voor 31 december volgend jaar hebben. Hiervoor wordt extra capaciteit ingehuurd. Controles moeten periodiek worden uitgevoerd.
De gemeenteraad krijgt zo spoedig mogelijk een nieuw basisrampenplan voorgelegd. Hierin staat onder meer dat er meer regionale samenwerking komt en er een gemeentelijke brandweerorganisatie wordt gevormd. Als de gemeenteraad met het rampenplan heeft ingestemd, wordt het jaarlijks geactualiseerd en in deelplannen uitgewerkt. De commissie-Alders stelde in het eindrapport dat het rampenplan niet meer was dan een veredeld telefoonboek.

Reageer op dit artikel