nieuws

Flinke aanwas jonge kokkels

Horeca

In de Nederlandse zeewateren is een grote hoeveelheid jonge kokkels aangetroffen. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse schelpdierinventarisatie in de Waddenzee en in de Zeeuwse delta en kustzone, uitgevoerd door het Centrum voor Schelpdieronderzoek in Yerseke.

Het onderzoek van het CSO, onderdeel van het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), toont aan dat het kokkelbroed van vorig jaar de winter goed is doorgekomen. ‘Omdat jonge kokkels relatief snel groeien, lijkt hiermee een ruime kokkelvoorraad voor de komende winter verzekerd’, oordelen de onderzoekers.
In de Westerschelde bestaat de kokkelvoorraad nu voor bijna de helft uit eenjarigen, tegen slechts 10 procent vorig jaar. In de Waddenzee is de voorraad jonge kokkels nu bijna twee keer zo groot als vorig jaar. De voorraad in het voorjaar in de voor visserij opengestelde gebieden is toegenomen van 9 naar 22 miljoen kilo versgewicht, terwijl in de gesloten gebieden de voorraad eenjarigen nagenoeg onveranderd is.

Discussie
De verjonging van het bestand betekent dat de totale voorraad kokkels in de Nederlandse zeewateren vrijwel gelijk is gebleven aan vorig jaar. Berekend is dat er in het najaar 65 miljoen kilo kokkelvlees aanwezig zal zijn, tegen 64 miljoen kilo in 2000. De totale voorraad in de Waddenzee is licht afgenomen: van 54 miljoen kilo in 2001 tegen 56 miljoen kilo in 2000. In de Westerschelde is de voorraad verdubbeld, van 0,75 tot 1,5 miljoen kilo.
Over de kokkelvangst bestaat veel discussie tussen de natuurorganisaties, de kokkelbranche en de politiek, omdat ook vogels azen op het kokkelvlees. Begin van dit jaar stelde staatssecretaris Faber van Natuurbeheer voor extra kokkelschelpen beschikbaar te stellen die alleen zijn bedoeld voor de scholeksters. De kamers was verdeeld hierover.
Faber wil jaarlijks 4,1 miljoen kokkelschelpen voor de vogels reserveren. Nu mogen de vissers de schelpen (bestemd voor Spaanse tapashapjes) alleen vangen als er meer dan 2,04 miljoen kilo ligt.

Reageer op dit artikel