nieuws

Kabinet: geen schadevergoeding mkz

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland en MKB Nederland zijn woedend op het kabinet nu minister Brinkhorst heeft laten weten dat er geen ruimhartiger tegemoetkoming komt voor bedrijven die door de mkz-crisis zijn getroffen.

Het bestaande noodfonds is bij lange na niet voldoende om de totale mkz-schade te vergoeden. In dat fonds heeft het rijk tot nu toe pas ƒ25 miljoen gestort. Het fonds is bovendien alleen bedoeld voor bedrijven die door de mkz-crisis in continuïteitsproblemen zijn gekomen. MKB en KHN willen dat het kabinet alle bedrijven die getroffen zijn tegemoetkomt. De horeca heeft door de mkz een omzetverlies van honderden miljoenen geleden, blijkt uit becijferingen van KHN.
Volgens een woordvoerder van MKB Nederland reageerde minister Brinkhorst ‘nogal bot’ op het verzoek om verruiming van het noodfonds. Ook het voorstel om een ander, omvangrijker schadefonds in het leven te roepen – te financieren door overheid en ondernemers – wimpelde Brinkhorst af.
De ondernemers willen zich na het reces tot de Tweede Kamer richten. De eerder aangekondigde rechtszaak blijft voorlopig uit. Volgens de MKB-woordvoerder is de kans op een kort geding verkeken omdat de afhandeling van de schade niet langer spoedeisend is. ‘Het wordt een slepende procedure, waarvan de uitkomst ongewis is.’

Reageer op dit artikel