nieuws

Kamer verhoogt per abuis MKZ-noodfonds

Horeca

De Tweede Kamer heeft donderdag het MKZ-noodfonds per ongeluk met 25 miljoen verhoogd tot een bedrag van 50 miljoen gulden. Bovendien zijn de voorwaarden versoepeld.

Het ongelukje gebeurde omdat de VVD per ongeluk voor een amendement van CDA-Kamerlid Schreijer stemde. Daardoor kreeg het amendement een meerderheid omdat ook SP, CDA, SGP en ChristenUnie voor stemden. ‘
Een foutje, dat geef ik toe. Wij schieten hiermee een gat in de begroting van landbouwminister Brinkhorst. Het komt door de veelheid aan stemmingen denk ik’, aldus VVD-Kamerlid Oplaat. Gevolg is dat gedupeerde boeren, winkeliers of toeristische ondernemers nu een lening kunnen krijgen. Tot dusver bood het MKZ-noodfonds alleen rentesubsidie.

Ruimere voorwaarden
Het noodfonds is dit voorjaar door de regering ingesteld. Minister Brinkhorst probeert sinds de oprichting het fonds te vergroten door bijdragen van provincies en bedrijven, tot nog toe vergeefs. Schreijer noemt het zeer positief dat er nu meer geld is voor de MKZ-gedupeerden. ‘Het bedrag is misschien niet veel, maar het voordeel zit vooral in de ruimere voorwaarden’, aldus Schreijer.
Volgens het amendement moet Brinkhorst de 25 miljoen aanwenden uit overgebleven gelden voor personeel en materieel van zijn ministerie. In een reactie zegt Brinkhorst dat het ondenkbaar is dat hij gaat bezuinigen op zijn personeel of materieel. Hij zei zich te zullen bezinnen op de Kameruitspraak. ‘Heel merkwaardig dat de Kamer dit amendement heeft aangenomen’, aldus Brinkhorst.
Een CDA-motie om de rijksbijdrage aan het MKZ-fonds te verhogen met 45 tot 60 miljoen, kreeg later overigens geen meerderheid in de Kamer.

Reageer op dit artikel