nieuws

Mkz: bedrijfsleven naar rechter

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) overweegt een kort geding tegen de Staat als het kabinet de schade door de mond- en klauwzeercrisis niet vergoedt.

Ook MKB Nederland stapt in dat geval naar de rechter. Vandaag maandag heeft het bedrijfsleven een laatste gesprek met het kabinet.
Het bestaande noodfonds is bij lange na niet voldoende om de totale mkz-schade te vergoeden. De horeca lijdt volgens de laatste cijfers van KHN in 2001 een omzetverlies van honderden miljoenen.
Het rijk heeft tot nu toe pas ƒ25 miljoen gestort in het noodfonds. Het fonds is bovendien alleen bedoeld voor bedrijven die door de mkz-crisis in continuïteitsproblemen zijn gekomen. MKB en KHN willen dat het kabinet alle bedrijven die getroffen zijn tegemoetkomt. KHN wil bovendien dat het kabinet een duidelijke uitspraak doet over wat nu eigenlijk bedrijfsrisico is. KHN-directeur Jeu Claes noemt het ‘volstrekt belachelijk’ dat de mkz-schade door het kabinet onder het normale bedrijfsrisico wordt geschaard.

Reageer op dit artikel