nieuws

Schild brandveiligheid op horecagevel

Horeca

Horecabedrijven en andere openbare gebouwen krijgen een schild aan de gevel met daarop het maximaal aantal bezoekers dat op grond van de brandveiligheid in de panden aanwezig mag zijn. Bovendien zal op het schild staan wanneer de locatie voor het laatst op brandveiligheid is gecontroleerd.

Het kabinet stuurt deze voorstellen volgend jaar naar de Tweede Kamer. Het voornemen is een direct gevolg van de rapportage van de Commissie Alders, die de cafébrand in Volendam onderzocht. Het kabinet presenteerde maandag een lijst met 55 op het rapport gebaseerde actiepunten. Behalve dat gemeenten hun rampenplannen moeten actualiseren en haast moeten maken met het verstrekken van gebruiksvergunningen, wil het kabinet de verantwoordlijkheid van (horeca)ondernemers aanscherpen. De bedoeling is om overtredingen van de bouwregelgeving en brandveiligheidsvoorschriften aan te merken als economische delicten, en sancties en boetes dienovereenkomstig toe te passen.
Verder komt er een onderzoek naar de brandveiligheid van versieringsmateriaal, mogelijk gevolgd door voorschriften. Daar op vooruitlopend moeten gemeenten erop toezien dat in horeca en andere gebouwen alleen onbrandbare versiering wordt gebruikt. Brandbare kleding moet verdwijnen. Het kabinet wil de verkoop hiervan verbieden.

Reageer op dit artikel