nieuws

Brussel eist hardere aanpak salmonella

Horeca

De Europese Commissie gaat normen opstellen voor salmonella en soortgelijke besmettingen. Over enkele jaren worden de landen van de Europese Unie verplicht om kippen en eieren steekproefsgewijs te controleren.

De Commissie maakt zich zorgen over de besmettingen door zogenoemde zoonoses (ziekten en infecties die van dieren op mensen overgaan), zoals salmonella en de E.coli-bacterie. Over 1999 zijn ruim 300.000 ziektegevallen bekend in Europa die zijn toe te schrijven aan dit soort besmettingen. De Commissie denkt dat het er in werkelijkheid nog veel meer zijn, omdat de ziektegevallen niet altijd worden vastgelegd.

De nieuwe normen worden geleidelijk ingevoerd: voor eieren bestaan de normen vanaf 2005, voor slachtkippen vanaf 2007 en voor kalkoen vanaf 2008. Brussel gaat niet voorschrijven hoe de producenten moeten gaan werken om de infectie te voorkomen, maar kijkt alleen of de normen niet worden overschreden.

Reageer op dit artikel