nieuws

Veel adviezen brandpreventie slecht

Horeca

Veel adviezen van particuliere bureaus voor brandpreventie zijn onder de maat. Zelfs van adviesbureaus die op andere terreinen een uitstekende naam hebben, komen soms ronduit ondeugdelijke brandpreventierapporten. De bouw- en advieswereld daarom zou een eigen keurmerk moeten ontwikkelen en medewerkers naar preventieopleidingen moeten sturen.

Dat zegt ing. R. Hagen, hoofd expertise en opleiding van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding in Arnhem (Nibra). Volgens Hagen zijn de adviesbureaus op het gebied van brandpreventie sinds de ramp in Volendam als paddenstoelen de grond uit geschoten. Twee jaar geleden waren er maar enkele particuliere instellingen die preventieadviezen gaven. Op dit moment gaat het naar schatting om tientallen bedrijven. Na de ramp in Volendam bleek dat 80 procent van de Nederlandse gemeenten achterloopt op het gebied van de brandpreventie. Er moeten duizend tot vijftienhonderd preventiemedewerkers bijkomen om de achterstand in te lopen. De brandweer heeft onvoldoende mensen om aan de enorme vraag te voldoen. Daarom wenden veel gemeenten zich tot particuliere bureaus die zich aanbieden als deskundigen.

Slecht
Het Nibra heeft volgens Hagen het afgelopen jaar meermalen rapporten van adviesbureaus aan gemeenten gezien die ‘te slecht waren om een woord aan te verspillen’. De adviesbureaus kennen de ingewikkelde regelgeving niet en hebben geen kaas gegeten van brandveiligheid. ” ‘Als gemeenten op basis van die ondeugdelijke adviezen hun beleid vaststellen, kunnen de gevolgen zeer kwalijk zijn’, aldus Hagen.
De meeste particuliere adviseurs komen volgens het Nibra uit de bouwtechnische hoek. Veel op zich goede adviesbureaus hebben brandpreventie erbij genomen, omdat er door de grote belangstelling flink geld aan te verdienen valt. Brandpreventie vereist echter een specialistische opleiding. De sector zou, vindt Hagen, zelf kwaliteitseisen moeten opstellen op grond waarvan een keurmerk verleend kan worden. Mocht de bouw- en advieswereld dat niet doen dan zou de overheid een stokje moeten steken voor de wildgroei op dit gebied.

Cursussen uitbreiden
Het Nibra geeft als opleidings- en onderzoeksinstituut zelf geen preventieadviezen. Wel gaat de instelling dit jaar het aantal veiligheidscursussen flink uitbreiden, zodat er voor elke aanmelding plaats is. ‘Aan de cursussen kunnen behalve brandweermensen ook gemeentelijke ambtenaren en particulieren deelnemen’, zegt Hagen. Het Nibra zou het toejuichen als bijvoorbeeld Technische Universiteiten ook opleidingen zouden gaan verzorgen.

Reageer op dit artikel