nieuws

Veel Turken beginnen horecazaak

Horeca

Turken zijn de meest ondernemende bevolkingsgroep in Nederland. Maar liefst 11 procent van de uit Turkije afkomstige beroepsbevolking begon in 2000 een eigen zaak. Ze beginnen vaak horecagelegenheden.

Gemiddeld lag dat percentage rond de 6,5, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In 2000 richtten 70.000 ondernemers een nieuw bedrijf op. Onder die groep bevonden zich 11.000 buitenlanders. De meeste daarvan waren Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen, bij elkaar ruim 4000. Afgezet tegen de beroepsbevolking springen de Turken er ver bovenuit. Ze beginnen vaak horecagelegenheden, uitzendbureaus of werken in de tuinbouw via loonbedrijven. Surinamers en Antillianen beginnen vaak adviesbureaus, kapsalons of ze organiseren culturele evenementen.

Directeur A. Canak van de stichting Annifer, een vereniging van voornamelijk Turkse ondernemers is niet verrast. ‘Het is al jaren zo dat Turken vaker iets voor zichzelf beginnen dan andere groepen.’ Volgens Canak zijn Turken van zichzelf ondernemend, maar spelen ook andere oorzaken een rol. ‘Zo konden in Turkije hoogopgeleide mensen in de jaren tachtig moeilijk aan een geschikte baan komen. Die begonnen uit noodzaak voor zichzelf.’

De ondernemers zijn in het onderzoek van de Kamer van Koophandel ingedeeld naar geboorteland, waardoor alleen de eerste generatie allochtonen meegenomen is in dit onderzoek. ‘Er zijn wel andere onderzoeken waarin sprake is van een tweede generatie in opkomst, maar dat blijkt niet uit onze gegevens’, aldus een woordvoerder van de Kamer van Koophandel. ‘Wij registreren alleen het geboorteland en de tweede generatie valt bij ons dus onder Nederland’, aldus de woordvoerder.

Volgens A. Canak van Annifer heeft de ondernemingsdrift van Turken in Nederland ook een keerzijde. ‘Turken zijn over het algemeen goed in actie, maar vergeten door te denken. Het aantal faillissementen onder deze groep is dan ook hoger dan gemiddeld’, weet Canak zonder dat hij exacte cijfers kan geven. ‘Het is in ieder geval hoger dan het gemiddelde onder allochtonen.’

Reageer op dit artikel