nieuws

Meerderheid voor recht op vrije zondag

Horeca

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat werknemers zelf mogen bepalen of ze op zondag werken of niet. De Kamer steunt een initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie hierover. Dat bleek dinsdag bij een debat over het wetsvoorstel. De VVD is tegen.

Op dit moment is in de Arbeidstijdenwet geregeld dat de werkgever na overleg met de ondernemingsraad zijn werknemer kan verplichten om op zondag te werken. PvdA-Kamerlid Bussemaker en ChristenUnie-Kamerlid Van Dijke willen met hun initiatiefwet de zeggenschap van individuele werknemers over hun eigen werktijden vergroten. Mensen die op zondag niet willen werken en die in verband met zorgtaken niet in staat zijn om op bepaalde tijden te werken, kunnen daartoe niet worden verplicht als het aan de twee initiatiefnemers ligt.

Eerder kwam D66-Kamerlid Bakker al met een voorstel op dit punt. Hij wilde met name gelovige werknemers het recht geven om op grond van gewetensbezwaren zondagswerk te weigeren. Bussemaker en Van Dijke vinden echter dat daarmee de christenen teveel in een uitzonderingspositie worden geplaatst. Ook zouden dan sollicitanten bij voorbaat door werkgevers kunnen worden afgewezen omdat ze hebben aangegeven liever niet op zondag te werken.

Het voorstel van Bussemaker en Van Dijke geldt niet voor sectoren waarin het noodzakelijk is dat er zeven dagen in de week wordt gewerkt zoals de zorg, de politie en het openbaar vervoer. Maar de VVD vreest dat ook in andere sectoren werkgevers in grote problemen komen. ‘,Als een kleine winkelier naast de Bijenkorf zit en zijn werknemers willen niet op zondag werken, dan is dat een ramp voor zo’n winkelier’, aldus VVD-Kamerlid Blok. Volgens de VVD zouden werknemers direct bij hun sollicitatie open kaart moeten spelen, zodat de werkgever weet waaraan hij toe is.

De werkgevers hebben eveneens grote bezwaren. Voorzitter J. Schraven (VNO-NCW) en H. de Boer (MKB Nederland) overhandigden dinsdag 130.000 handtekeningen van ontevreden ondernemers aan de Tweede Kamer. Zij vinden dat werkgevers heel goed zelf het collectieve belang tegenover de individuele belangen kunnen afwegen.

Reageer op dit artikel