nieuws

Nota ‘veilig voedsel

Horeca

Minister Brinkhorst van LNV en minister Borst van VWS hebben een nota naar de Tweede Kamer gestuurd met als veelzeggende titel ‘Veilig voedsel in een veranderende omgeving’.

Mondialisering, meer kennis en diverse incidenten hebben bijgedragen aan een veranderend bewustzijn van de consument omtrent zijn voedselpakket. Het kabinet vindt dat de consument erop moet kunnen vertrouwen dat zijn voedsel voldoet aan de hoge eisen van voedselveiligheid. In de nota geven de ministers aan hoe de overheid randvoorwaarden stelt, toeziet op de naleving van regels en verantwoordelijkheid draagt voor onafhankelijke risicobeoordeling, betrouwbaar risicobeheer en adequate risicocommunicatie. Tevens beschrijft de nota hoe het bedrijfsleven de primaire verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid kan versterken. In de nota ‘Veilig voedsel in een veranderende omgeving’ wil het kabinet het maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie bevorderen. Een van de onderdelen van de nota is de instelling van de Nederlandse Voedselautoriteit (NVa). Dit moet een onafhankelijke, gezaghebbende en betrouwbare organisatie worden die een centrale regie gaat voeren op de activiteiten onderzoek, communicatie en toezicht binnen het gebied van voeding en gezondheid in het algemeen en voedselveiligheid in het bijzonder.

Reageer op dit artikel