nieuws

OCC start nieuwe cateringopleidingen

Horeca

Tot twee maanden geleden had de catering één specifieke, gespecialiseerde opleiding, namelijk die tot cateringmedewerker. Afgelopen juli zijn daar de opleiding cateringassistent en de opleiding cateringbeheerder bijgekomen, terwijl de opleiding cateringmedewerker is aangepast.

De ontwikkeling van de leermiddelen alsmede het organiseren van de examens van de drie opleidingen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Opleidingen Contractcatering, een van de paritaire stichtingen binnen de Veneca. De stichting OCC heeft tot doel – de naam zegt het – het bevorderen van een adequate, specifieke scholing binnen de cateringbranche. De ontwikkeling van de leermiddelen is in nauwe samenwerking geschied met de Stichting Vakopleidingen Horeca (SVH). Naast de werkgeversvereniging Veneca hebben de vakbonden FNV, CNV en de Unie zitting in het stichtingsbestuur. Voorzitter van dat bestuur is Marianne Fakkert, in het dagelijks leven adjunct directeur P&O van Albron.

Nieuwe opleidingsstructuur
Tot juli dit jaar gaf OCC uitsluitend de cursus cateringmedewerker. Per 1 juli zijn daar twee opleidingen bijgekomen: een cursus cateringbeheerder en een cursus cateringassistent. De cursus cateringmedewerker is aangepast. Naar verwachting zal naar de opleiding cateringmedewerker voorlopig ook nog de meeste vraag zijn. Zo’n 70%, is de schatting. Alle drie de opleidingen zijn modulair opgebouwd. De examens worden echter in één keer, dus niet per module, afgenomen. De examens van de opleidingen cateringassistent en cateringbeheerder zijn alleen theoretisch. Het examen van cateringmedewerker naast het theoretische ook een praktisch gedeelte. Alle drie de opleidingen worden op bedrijfsniveau gegeven, de examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van OCC. De opleidingen en examens zijn in principe voor iedereen toegankelijk. Alleen betalen werknemers van bedrijven die vallen onder de CAO voor de contractcateringbranche minder dan ‘derden’. De wijziging van de opleidingsstructuur sluit naadloos aan bij de nieuwe CAO contractcatering 2001-2003.

Marianne Fakkert zegt: “Met goede, gespecialiseerde opleidingen staan wij als sector steviger in de arbeidsmarkt. Het is goed voor het imago van de cateringsector. Het biedt de mensen die in onze sector werkzaam zijn of daarin willen toetreden, betere toekomstmogelijkheden.”Momenteel wordt in opdracht van sociale partners onderzocht of en zo ja op welke wijze er een verruiming van het onderwijsaanbod zou kunnen plaatsvinden binnen OCC. Daarbij wordt onderzocht of nieuwe financieringsmogelijkheden aangeboord dienen te worden. Inmiddels zijn de eerste examens cateringassistent, -medewerker en -beheerder afgelegd.

Reageer op dit artikel