nieuws

Proefproces aanval op schadefonds MKZ

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland gaat namens één van zijn leden een proefproces voeren tegen de Staat der Nederlanden. De brancheorganisatie wil zo het afwijzen van schadevergoedingen uit het mkz-schadefonds aanvechten.Het betreffende lid, een door de mkz-crisis gedupeerde Veluwse horecaondernemer, heeft tenminste 200.000 gulden schade geleden, maar het ziet er naar uit dat hij niet op een vergoeding uit het fonds hoeft te rekenen.

In een persverklaring hekelt directeur Jeu Claes van KHN de strakke richtlijnen die het fonds hanteert, en waaraan ondernemers in de praktijk nauwelijks kunnen voldoen. Met name actieve en creatieve ondernemers die geprobeerd hebben de schade dit voorjaar zo veel mogelijk beperkt te houden, vallen volgens Claes buiten de boot. Hij noemt de omvang van het fonds – 25 miljoen gulden voor alle gedupeerden – veel te laag. Alleen al in de horeca zou de geleden schade 350 miljoen bedragen. ‘Als de criteria niet worden opgerekt en het fonds niet over een substantieel vermogen beschikt, is het moeilijk om dat hele circis serieus te nemen’, stelt Claes.

Koninklijk Horeca Nederland, dat het proefproces aanspant in samenwerking met VNO/NCW, heeft tot nu toe 250 meldingen ontvangen van ondernemers die schade hebben geleden door mkz. De mkz-crisis heeft de totale toeristisch-recreatieve sector tot nu toe circa zevenhonderd miljoen gulden gekost. Dat maakte de koepelorganisatie voor toeristisch Nederland TRN dinsdag bekend. Tijdens de crisis zelf werd al een omzetdaling van 380 miljoen gulden berekend, maar door de nasleep zagen bungalow- en attractieparken de inkomsten ook in de zomermaanden nog fors teruglopen.

Reageer op dit artikel