nieuws

CM nr. 2 Defensie kiest voor nieuw cateringconcept

Horeca

De Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht gaan alle horecavoorzieningen bij de verschillende krijgsmachtonderdelen reorganiseren. Defensie heeft, na een Europese aanbesteding, het Hoornse Horeca Adviescentrum HTC ingeschakeld om een nieuw uniform bedrijfsvoeringsconcept voor alle horeca-activiteiten te ontwikkelen.

Volgens projectleider Hayk Simons, directeur van HTC, betreft het een unieke opdracht van een wel heel bijzondere organisatie. ‘Ik vraag me af of er ooit eerder een dergelijk grote opdracht aan een adviesbureau is vergeven. Als je de catering van de drie krijgsmachtonderdelen bij elkaar optelt, zou je op een cateringbedrijf uitkomen dat bij de grootste vier van Nederland hoort. En die organisatie mogen wij nu helpen de bedrijfsvoering te reorganiseren.’
Defensie telt zo’n 75.000 personeelsleden, verspreid over 350 locaties. Alleen al bij de Koninklijke Landmacht worden jaarlijks ruim 16 miljoen maaltijden verstrekt door meer dan 13.000 horecamedewerkers. Hayk Simons: ‘Defensie beschikt over de grootste cateringvoorziening in eigen beheer van Nederland, overigens wel verdeeld over drie afzonderlijke cateringorganisaties. Marine, landmacht en luchtmacht hebben alle drie hun eigen organisatie. Bij de marine is vorig jaar de behoefte uitgesproken aan een nieuw automatiseringssysteem. Er was een softwareprobleem geconstateerd. Maar voordat je een nieuw automatiseringssysteem kunt ontwikkelen, moet je eerst zorgen voor een goed bedrijfsvoeringsconcept.’‘
Naar aanleiding daarvan is een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de lucht- en landmacht en de marine. Samen kwamen zij tot de conclusie dat de restauratieve voorzieningen van alle drie de onderdelen aan vernieuwing toe waren. Dus zowel de bedrijfsrestaurants, kantines en toko’s van de walorganisatie van de marine, als de Voeding en Kantine verzorging (VOKA) van de landmacht en de Product Verantwoordelijke Eenheid (PVE) van de luchtmacht.’
Of HTC er in gaat slagen één integraal concept te ontwikkelen dat voor alle drie de disciplines direct toepasbaar is, durft Hayk Simons nog niet te zeggen. ‘Daarvoor is het nog te vroeg. We zijn momenteel nog druk bezig de problematiek en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Ik verwacht dat we medio maart met resultaten kunnen komen. Daarna gaan we samen met de stuurgroep verder kijken hoe we een en ander in de praktijk kunnen brengen. Maar het zou natuurlijk ideaal zijn als we tot één model konden komen dat voor alle drie de onderdelen afzonderlijk te gebruiken is.’
Defensie hoopt door het bereiken van eenduidigheid in de bedrijfsvoering de beheersbaarheid en doelmatigheid van de restauratieve voorzieningen te verbeteren. Uiteraard zal ook de automatisering in het project worden meegenomen. Als randvoorwaarde geldt wel dat het bedrijfsvoeringsconcept niet mag leiden tot de inzet van meer personeel en dat het faciliteitenniveau tenminste op het huidige niveau gehandhaafd blijft.
Bij de restauratieve reorganisatie gaat het overigens alleen om de niet-operationele onderdelen van de krijgsmacht. Veldkeukens van troepen die op een missie zijn, vallen buiten het project, evenals marineschepen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels