nieuws

SK nr. 2 Imago-onderzoek horeca door Nipo wijst uit:

Horeca

De fastfoodsector kampt in haar strijd om meer personeel met een negatief imago. Bijna de helft van de werkzoekenden (43 procent) noemt de fastfoodsector zéér onaantrekkelijk.

Dat blijkt uit onderzoek naar het imago van werken in de horeca door marktonderzoeksinstituut Nipo, getiteld ‘Werken in de horeca: zo gek nog niet’. Het onderzoek, waarvoor het veldwerk medio vorig jaar werd gedaan, werd op de Horecava in Amsterdam gepresenteerd. Het Nipo ondervroeg 856 mensen, uit drie categorieën: algemeen publiek, potentiële werknemers en huidige werknemers.
De cafetariasector komt er in het onderzoek bekaaid af. Naast de 43 procent die aangeeft werken in de fastfoodsector ‘zeer onaantrekkelijk’ te vinden, streepte 42 procent het vakje ‘onaantrekkelijk’ aan. Slechts veertien procent van de ondervraagden acht het werken in deze sector aantrekkelijk. Een schamele één procent noemt het ‘zeer aantrekkelijk’. Met deze uitkomsten steekt de sector schril af tegenover de andere sectoren als hotels, restaurants en cafés. Die scoren op aantrekkelijkheid beduidend beter dan de fastfoodsector. De hoogste score in aantrekkelijkheid behaalde de hotellerie, die door 44 procent als aantrekkelijk werd gekenmerkt.

Arbeidsvoorwaarden
De horeca, en dus ook de cafetariabranche, kampt volgens het onderzoek met diverse negatieve beoordelingen van arbeidsvoorwaarden. Meestgenoemde negatieve punten waren: weinig tijd voor privéleven, vaak betreft het slechts een tijdelijke baan, weinig doorgroeimogelijkheden, een laag salaris en een grote kans op ontslag.
Omdat de fastfoodsector veel met jonge mensen werkt, is de vraag of ouders hun kinderen zouden aanraden in de horeca te gaan werken een belangrijke. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 48 procent van de ouders dat ‘zeker niet’ zou aanraden. Ruim een kwart van de respondenten (28 procent) twijfelt, terwijl eenzelfde percentage zegt het ‘niet te weten’. Slechts vijf procent van de ondervraagde ouders zou werken in de horeca ‘zeker’ aanbevelen.
De horeca telde medio 2000 zo’n 22.000 vacatures, 5000 meer dan exact een jaar daarvoor.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels