nieuws

‘Verboden karaokebar te leiden

Horeca

China heeft de echtgenoten en kinderen van overheidsambtenaren verboden een reeks van ondernemingen te leiden, zoals sauna’s, karaokebars en onroerendgoedmaatschappijen. Als zij een directiefunctie bij zo’n bedrijf niet opgeven worden zij bestraft, dreigt de commissie tuchtzaken van de Communistische Partij. Het Volksdagblad, het orgaan van de partij, publiceert woensdag het decreet. Het is een poging om de corruptie onder het overheidspersoneel te bestrijden.

Jaarlijks blijven miljarden dollar aan de ambtelijke strijkstok hangen, wat het geloof in de doelmatigheid van de regering ernstig aantast. Familieleden van ambtenaren wenden vaak hun invloed aan om tegen betaling zaken voor bevriende relaties te regelen of een bedrijf te beginnen dat van opdrachten van de overheid profiteert.
De familieleden en kinderen wordt ook verboden als advocaat te werken voor een bedrijf waarop hun partner of ouder als ambtenaar toezicht houdt.
De corruptie heeft China volgens de prominente geleerde Hu Angang, werkzaam bij de Chinese Academie van Wetenschappen, tussen 1995 en 1999 ongeveer 3,5 miljard gulden gekost. Dat is ongeveer 17 procent van het gemiddelde bruto binnenlands product in die periode.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels