nieuws

Schikking Al Capone franchisers

Horeca

Pizzaketen Al Capone heeft met haar franchisenemers een schikking getroffen over de geëiste schadevergoeding voor het geregeld uitvallen van de telefooncentrale vorig jaar. Ook de verandering van het gratis bestelnummer naar een betaald telefoonnummer is in de schikking verdisconteerd.

Een groot deel van de franchisenemers spande in de zomer een civielrechtelijke procedure aan tegen Al Capone vanwege de telefonische problemen. Door de storingen hadden zij de nodige bestellingen misgelopen. De holding vond echter dat zij hier geen schuld aan had aan, maar de toenmalige telefoonprovider Telfort. ‘De procedure is opgeschort omdat we tot elkaar zijn gekomen’, vertelt Al Capone-directeur Danny Galiart. ‘Het is nu wachten op de laatste afwikkeling van deze zaak.’

Volgens Galiart is door beide partijen water bij de wijn gedaan. ‘Wij voelden ons niet schuldig maar werden ons er meer van bewust dat deze toestand Al Capone geen goed deed. De franchisenemers hadden samen een sterk collectief gevormd. Dan is het beter om proberen om samen een oplossing te zoeken’ De schikking bestaat uit een structurele verlaging van de fee die de franchisenemers aan de holding moeten betalen. ‘Dit geldt alleen voor de ondernemers die deze schade hebben opgelopen. Wij boden een procent en de franchisenemers wilden 1,7 procent korting.

We hebben elkaar ergens in het midden gevonden.’Al Capone overwoog eerder zelf een zaak tegen telefoonmaatschappij Telfort aan te spannen. ‘Telfort heeft ons heel veel schade aangericht, maar probeer dat maar eens te verhalen. We hebben besloten om onze energie in onze franchisenemers te steken’, aldus Galiart.Verdisconteerd in de schikking is de kwestie met de omschakeling van gratis nummer naar een betaald telefoonnummer.

Al Capone nam deze stap naar herhaaldelijke telefoonterreur en oplopende kosten van mobiele telefonie. De franchisenemers wensten ook hiervoor een vergoeding. Al Capone wil het vizier weer op de toekomst richten. De keten telt nu 35 vestigingen. Het ligt in de bedoeling dat we komend jaar groeien met vijf tot tien zaken’, aldus Galiart. ‘Het afgelopen jaar was een wat teleurstellend jaar. De problemen rond de telefooncentrale is daar mede debet aan. We hebben nu weer alles op orde.’

Reageer op dit artikel