nieuws

Hiaten in rampenbestrijding

Horeca

De rampenbestrijding van de overheid en die van het facility management binnen organisaties sporen niet met elkaar. Tot die zorgwekkende constatering komt de beroepsvereniging FMN (Facility Management Nederland) na een peiling onder haar leden.

De vereniging werkt aan een effectievere rampenbestrijding binnen organisaties, naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam en natuurlijk ’11 september’. De FMN heeft duidelijke hiaten geconstateerd tussen de aanpak van de overheid in geval van rampen en die van de facilitair managers binnen grote kantoorgebouwen, bedrijfscomplexen en gebouwen in de gezondheidszorg.

De facilitair managers blijken lang niet altijd te weten wat de rampenplannen van de overheid inhouden. Ook hebben zij niet altijd een juist beeld van de bevelstructuur die de overheid bij rampen hanteert. Voor de verantwoordelijkheid van maatregelen, die facility managers moeten nemen is juist die autoriteit sterk medebepalend, stelt de FMN.

Aan de andere kant laat ook de overheidsvoorlichting ter zake te wensen over, aldus de peiling. De vereniging pleit dan ook sterk voor een herbestudering van procedures en handelwijzen, die op papier al lang in instellingen en bedrijven gelden. Zelf komt de FMN met een projectgroep die gaat onderzoeken hoe tot een betere afstemming gekomen kan worden.

Reageer op dit artikel